Formidlingsstrategier

Hvordan præsenteres informationen?

Når man har et overblik over de forskellige naturlige måder, hvorpå man kan organisere sit materiale, kan man begynde at tænke mere systematisk på, hvordan man så skal formidle det. Nogle af de strategier, vi skal se på, gælder for teksten som helhed; andre gælder typisk for det enkelte afsnits indhold og opbygning. I det følgende skal vi bl.a. se på induktive og deduktive formidlingsstrategier og på nogle almindelige og meget anvendelige dispositionsmodeller.

Vi kan anvende tre grundlæggende formidlingsstrategier: