Indholdsoversigt

Introduktion

Forståelse og formidling

Planlægning

Planlægningsfasen mål

Problemformulering og synopsis

Den gode problemformulering

Opgaver

Informationsindsamling

Informationsindsamlingens elementer og mål

Gode noter

Opgaver

Organisering og formidling

Organisering: orden i kaos

Organiseringsprincipper

Formidlingsstrategier

Induktiv strategi

Deduktiv strategi

Induktiv/deduktiv strategi

Dispositionsmodeller

Kerneformulering og disposition

Den gode kerneformulering

Disposition

Første udkast

Skrivestrategier

Afsnitsstrategier

Eksempler på afsnitsstrategier

Opgaver

Revision - arbejdet med fokus

Teksten

Hvad er en tekst?

Den gode teksts kvaliteter

Enhed

Sammenhæng

Vægtning

Emfase

Tekstens fokus

Afsnit

Det gode afsnits kvaliteter

Enhed

Sammenhæng

Vægtning

Emfase

Særlige afsnit

Sætningen

Sætningen som betydningshelhed

Centrale og perifere betydningselementer

Sætningstyper

Den gode sætnings kvaliteter

Enhed

Sammenhæng

Vægtning

Emfase

Opløsning af betydningsknuder