Noter

1 Jacobsen, Henrik Galberg; Jørgensen, Peter Stray: Politikens Håndbog i Nudansk. Politikens Forlag. 2. udg. 1991. S. 157.

2 Politikens Håndbog i Nudansk, s. 348.

3 Politikens Håndbog i Nudansk, s. 152.

4 Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne. Undervisningsministeriet. 2002 (http://pub.uvm.dk/2002/skriv/02.htm).

5 Lær og Skriv. Tekster om at skrive – i alle fag. Gymnasieafdelingen. Skriftserie 5. 1994. S. 73.

6 J.P. Jacobsen: Samlede værker. Bind 2. Gyldendals Bogklub, 1979. S. 165.

7 Olsson, Henning; Poulsen, Henrik: Ryd forsiden! – om nyhedsformidling. Dansklærerforeningen. 1995. S 158f.

8 Jensen, Uffe Juul: Videnskabsteori 2, Berlingske Leksikon Bibliotek, 1973. S. 427.

9 Nørregård-Nielsen, Hans Edvard: Dansk Kunst. Gyldendal. 2003. S. 11. Fremhævelserne er mine.

10 Kristensen, Svend Møller: Litteraturforskningens mål og midler. Munksgaard. 1975. S. 16, min fremhævning.

11 Litteraturforskningens mål og midler, p. 18, min fremhævning

12 Litteraturforskningens mål og midler, p. 52, min fremhævning.

13 Brandes, Georg: Kritiker og Portræter. København. 1885. S. 2, min fremhævning.

14 Giersing, Morten: ”Kærlighedsoprørets patologi”. I Johansen, Jørgen Dines (red.): Analyser af dansk kortprosa. Borgen. 1971. S. 117.

15 Hessellund, Hans: Udvikling af undervisningsprogrammel. Teknisk Forlag. 1984. S. 23.

16 Murray, Donald: ”Kvalitetskriterier: en checkliste”. I Lær og skriv. Undervisningsministeriet. Gymnasieafdelingen. 1994. S. 76.

17 Winther, Jørgen, Jyllands-Posten, fredag d. 28/05-04, s. 10.

18 Ryd forsiden! – om nyhedsformidling, s 158f.

19 Litteraturforskningens mål og midler, s 29.

20 Litteraturforskningens mål og midler, s. 5.

21 Larsen, Finn Stein: Prosaens mønstre. Berlingske Leksikon Bibliotek. København. 1971. S. 96.

22 Jyllands-Posten – JP Århus, Søndag den 16/5-2004, s. 6.

23 Pittelkow, Ralf, Jyllands-Posten, 7. april 2004, s. 10.

24 Boel, Erik, Jyllands-Posten, 7 april 2004, s. 10.

25 Jacobsen, Karl; Ravn, Ole: Indføring i roman- og novelleanalyse. Gyldendal. 1979. S. 35, mine kursiveringer.

26 Hildebrandt-Nielsen, Christian: Linux – teori og praksis for pc-brugere. Teknisk Forlag. 1999. S. 130.

27 Litteraturforskningens mål og midler, p 29.

28 Freud, Sigmund: ”Hinsides lystprincippet”. I: Freud, Sigmund: Metapsykologi 2. Hans Reitzel. København. 1976. S. 87.

29 Blixen, Karen: Samlede Essays. Gyldendal. 1985. S. 162f.

30 Ryd forsiden! – om nyhedsformidling, p 13.

31 Brandes, Georg: Fugleperspektiv. Gyldendal. 1913. Forord.

32 Analyser af dansk kortprosa, s. 166f.

33 Prosaens mønstre, s. 38.

34 Prosaens mønstre, s. 96

35 Prosaens mønstre, s. 142.

36 Analyser af dansk kortprosa, s. 117.

37 Diderichsen, Paul: Elementær Dansk Grammatik. Gyldendal. 1976. S. 161.

38 Elementær Dansk Grammatik, p. 202

39 Jensen, Johannes V.: Den lange rejse. Gyldendals Bogklub. 1977. S 14.

40 Den lange rejse, s 85.

41 Hessellund, Hans: Udvikling af undervisningsprogrammel. Teknisk Forlag. 1984. S. 23.

42 Prosaens mønstre, p. 38.

43 Vang, Søren: Relationsdatabaser og SQL. 3. udgave. Ingeniøren | bøger. 2001. S. 15.

44 Hans Hessellund, Udvikling af undervisningsprogrammel, p. 23, Teknisk Forlag, 1984

45 magisterbladet, nr. 11, 2004, s. 61.

46 Linux – teori og praksis for pc-brugere, s. 130.

47 Linux – teori og praksis for pc-brugere, s. 130.

48 Fra beskrivelse til Pindstrups kapillærkasse.

49 Fra TDCs Kabel TV guide.

50 SuperBrugsen: fra informationsskilt til en speciel kartoffelsort.

51 Linux – teori og praksis for pc-brugere, p. 130.

52 Fra vinetiket – Gran Baron

53 Blixen, Karen: ”Babettes Gæstebud”. I Skæbneanekdoter. Mindeudgave. Bind 6. Gyldendal. 1964. S 27.

54 Sløk, Johannes: Shakespeare og Kierkegaard. Berlingske Leksikon Bibliotek. 1972. S. 12.

55 Benveniste, Emile: ”Bemærkninger om sprogets funktion i Freuds analyse”. I: Johansen, Jørgen Dines: Psykoanalyse. Litteratur, tekstteori. Borgen/Basis. 1977. S. 157.

56 Linux – teori og praksis for pc-brugere, s. 130.

57 Ryd forsiden! – om nyhedsformidling, s 158.

58 Linux – teori og praksis for pc-brugere, s. 130.

59 Madsen, Peter: Semiotik & Dialektik. Munksgaard. 1971. S. 11.

60 ”Babettes Gæstebud”, Skæbneanekdoter, s 28.

61 ”Babettes Gæstebud”, Skæbneanekdoter, s 28.

62 Prosaens mønstre, p. 38.

63 Bang, Herman: ”Lidt om Dansk Realisme”. I: Fiil, Steen; Skov, Kirsten: Herman Bang prosaens mester. Gyldendal. 1998. S. 69.

64 Blixen, Karen: Samlede Essays, S. 239.

 

});