Opgaver

Træn evnen til at lave problemformuleringer

Evnen til at opstille problemformuleringer er en af de helt centrale kompetencer. Den bør derfor trænes bevidst. Formålet med de følgende opgaver er at give konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med netop denne kompetence.

Opgave 1

I det følgende er der en række eksempler på problemformuleringer. Læs hver problemformulering og sammenlign den med de ovenfor opstillede krav til en god problemformulering. Forklar ved hver enkelt, hvorfor den ikke er særlig god. Opstil de typiske karakteristika ved dårlige problemformuleringer.

Eksempel 1:

Artiklen handler om børneopdragelse og hvad der påvirker børn mest. Den bygger på en bog fra en amerikansk forsker ved navn Judith Rich Harris.

Jeg vil starte med at se på forskerens synspunkter. Dem vil jeg kommentere og komme med mine meninger om. Derefter vil jeg kigge de almindelige meninger om børneopdragelse.

Eksempel 2:

Jeg har valgt at skrive om billedet ”Det glade barn”. Jeg vil starte med at lave en analyse af billedet, hvor jeg stiller forskellige modsætninger op mod hinanden og prøver at finde temaet/temaerne i billedet. Derefter vil jeg kigge på nogle af de symboler der er i billedet og som har en sammenhæng med temaet. Til sidst vil jeg kigge på titlen og de modsætninger der ligger i den.

Eksempel 3:

Jeg har valgt at skrive om aztekerne, da jeg synes det er et spændende emne. Jeg synes, det er spændende, fordi det var en blodig kultur, og den sidste indfødte kultur til at herske i Mellemamerika før europæerne tog over.

Jeg vil starte med at fortælle lidt om hvornår aztekerne ankom til det sted, de er kendt for at have boet. Så vil jeg fortælle lidt om religionen og deres blodige ofringer til solen. Bagefter lidt om aztekerrigets undergang.

Opgave 2

Brug den tidligere angivne strategi for at lave en god problemformulering på et eller flere af følgende emner:

Denne opgave kan i en klassesammenhæng fint bruges som par-opgave, dvs. en opgave, hvor to personer arbejder sammen. Når alle i klassen har lavet en eller to gode problemformuleringer, præsenterer de enkelte par deres bedste eksempel og processen bag problemformuleringen. Det vil sige, at de skal fremlægge eksempler på de spørgsmål, der blev sorteret fra, og nogle af de overvejelser, de gjorde sig undervejs for at ende med en problemformulering med et klart fokus og en vis dybde.