Opgaver

Træn informationsindsamling og generering

De ovenstående teknikker afspejler forskellige vigtige måder at arbejde med information og forståelse på. Evnen til arbejde med disse teknikker er en kompetence, som man også bør arbejde bevidst. Formålet med de følgende opgaver er at give konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med netop denne kompetence.

Opgave 1: brainstorm og mindmap

Brug nogle af de tidligere angivne emner – eller find selv på andre, som måske er mere interessante – som udgangspunkt for en brainstorming af et par minutters varighed:

Også denne opgave kan i en klassesammenhæng laves som pararbejde. Når brainstormingsprocessen er overstået, skal man bruge mindmap-teknikken til at sortere og strukturere de forskellige ideer. Til sidst skal man udvælge et aspekt, der kan danne grundlag for en god problemformulering.

Opgave 2: notetagning

Find to eller tre korte artikler om et vilkårligt emne. Læs dem igennem og tag noter på små kort i det ovenfor beskrevne format. Husk at nedskrive både refererende noter og dine egne ideer undervejs. Sorter dernæst noterne på samme måde som beskrevet, dvs. først i overordnede grupper, dernæst inden for hver gruppe.

I klassesammenhæng kan man lade forskellige elever præsentere deres overordnede gruppering og med udgangspunkt i disse præsentationer diskutere noter og notetagning.

Man kan evt. også slutte af med at skrive en kort præsentation af emnet baseret på de noter, man har taget.