Vægtning

Vigtighed og vægt

På samme måde, som vi så det i forbindelse med tekster og afsnit, kan man også i forbindelse med sætninger tale om vægtning af de enkelte betydningselementer i forhold til hinanden. Også her er det et spørgsmål om at sikre, at perifere informationer ikke får så megen vægt, at de fjerner fokus fra den betydningshelhed, man egentlig ønsker at udtrykke.

Næste eksempel viser en betydningshelhed, hvor de perifere elementer fylder så meget, at det er næsten helt umuligt at gennemskue, hvad sætningen egentlig skal betyde:

Den afstandtagen fra den “traditionelle” videnskabelige virksomhed og selvforståelse, som er markeret og formuleret i første omgang af Karl Marx og i næste af Georg Lukacs i hvis forlængelse den såkaldte frankfurterskoles arbejde i mangt og meget kan siges at ligge, mødes i stigende grad af de videnskabsmænds forståelse, som af virkeligheden er blevet trængt ud af den traditionelle arbejdsform.59

Hvis vi fjerner den store tunge samling underled og perifere informationer, står vi tilbage med følgende sætning, der er lidt lettere at overskue, men stadig ikke så let at få til at give mening:

Denne afstandtagen fra den “traditionelle” videnskabelige virksomhed og selvforståelse mødes i stigende grad af de videnskabsmænds forståelse, som af virkeligheden er blevet trængt ud af den traditionelle arbejdsform.

Vi kan så smide lidt flere underled væk og gøre betydningshelheden endnu simplere:

Denne afstandtagen fra den “traditionelle” videnskabelige virksomhed og selvforståelse mødes i stigende grad af disse videnskabsmænds forståelse.

Selv denne meget skrabede version af sætningen er dog ikke helt forståelig, men nu skyldes det ikke længere de mange perifere informationer. Nu skyldes det den lidet konkrete formulering, som vi står tilbage med. Men hvis vi smider de sidste underled væk, ender vi med noget, der kan forstås, men som kunne siges meget klarere:

Afstandtagen mødes af forståelse.

Konklusionen må være, at sætningen formentlig betyder noget i følgende stil: En række videnskabsmænd forstår nu den afstandtagen fra den traditionelle videnskabelige virksomhed og selvforståelse, som først Marx og senere Lukacs og folk fra Frankfurterskolen har formuleret.