Den gode teksts kvaliteter

Hvad gør en tekst god?

En god tekst er kendetegnet ved en høj grad af enhed, ved en logisk og naturlig sammenhæng mellem de enkelte afsnit og sætninger, en god vægtning af de informationer, der indgår i den, og sidst men ikke mindst af den rette emfase. Hvis en tekst lever op til disse kvalitetskrav, vil de fleste formentlig være enige i, at den har alle forudsætninger for at blive god.

I de kommende afsnit skal vi se nærmere på disse kvalitetskriterier. Først og fremmest skal begreberne defineres nærmere. Især begreberne vægtning og emfase kræver formentlig en grundigere forklaring. Men vi skal også se eksempler på tekster, hvor de opstillede kvalitetskriterier ikke bliver overholdt. Dette har flere fordele. For det første bidrager det til forståelsen af begrebet, når man ser praktiske eksempler. For det andet bidrager arbejdet med eksempler til at udvikle den nødvendige sproglige opmærksomhed.